07
Πεμ, Δεκ

 

Ο κόσμος είναι γεμάτος από ταλαντούχους ανθρώπους. Καθένας έχει φυσικά χαρίσματα, μια κλίση προς κάτι συγκεκριμένο, δεξιότητες που τον καθιστούν ξεχωριστό. Η αξιοποίηση ή μη των ιδιαίτερων προσόντων που έχει κάποιος, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη εξέλιξή του, στην ανάπτυξή του και στον βαθμό της εσωτερικής του ικανοποίησης.

Περισσότερα...

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι νηστεύουν, είναι συνήθως η ανάγκη τους να αποδείξουν στον εαυτό τους και στους άλλους (κάποιοι και στον Θεό) ότι είναι συνεπείς με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Περισσότερα...

Photo by Sam Moqadam on Unsplash

Κάθε χειρισμός που έχεις κάνει στο παρελθόν, ήταν ο κατάλληλος· ο κατάλληλος για εκείνη τη χρονική στιγμή, για αυτό που εσύ ήσουν εκείνη τη χρονική στιγμή και για ένα συγκεκριμένο μάθημα που χρειαζόταν να πάρεις σχετικά με εσένα.

Περισσότερα...

Ευχαριστουμε θερμα τους υποστηρικτες μας

          ..